ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ TIA

ขั้นตอนที่ 1 กด Register ด้านหน้า Home Page
(หรือคลิก : www.tia.nia.or.th/app/th )

 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิก