กลับมาอีกครั้งกับโครงการ

“การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
(Thailand Innovation Awards : TIA) ” ครั้งที่ 19
สำหรับเยาวชนที่มีไอเดียดี ผลงานเข้าตา อยากปัง ฟังทางนี้

สนช. ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดธุรกิจนวัตกรรมสำหรับเยาวชน
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท!!!

เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่
1. สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
หรือ เป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
สมัครเดี่ยว หรือ เป็นทีมไม่เกิน 3 คน

2. สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
รับสมัคร นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ทีมละไม่เกิน 3 คน

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในเวทีประกวดที่จะปลุกศักยภาพความเป็นนวัตกรในตัวคุณ
ผ่านโปรแกรม STEAM4INNOVATOR ที่จะช่วยดึงศักยภาพจากนักคิด สู่นักปฏิบัติ และนักวางแผนธุรกิจ
รับคำปรึกษาจากกูรูทางด้านธุรกิจนวัตกรรมตัวจริง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ !!
หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ 27 พฤษภาคม 2562

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ
+ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://drive.google.com/open…
+ สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ https://drive.google.com/open…

ส่งข้อเสนอโครงการฯได้ที่ E-mail: scisoc.thailand@gmail.com
หรือ satita.h@nia.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2252-4516 ,0-2218-5245
หรือ 02-017-5555 ต่อ 604 , 0802710790 (P’ตา )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook เพียงค้นหาคำว่า “TIA : Thailand Innovation Awards”

#TIA2019  #STEAM4innovator #ThailandInnovationAwards