กลุ่มผู้ชนะการประกวดรางวัล TIA 2017

Download WavePad Sound Editor Masters 12.94 With Crack [Latest] 2021 Freeขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ STEM4INNOVATOR กลุ่มผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ทั้ง 12 ทีม
รางวัลชนะเลิศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด ได้แก่ ผลงาน Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมปลาย/ปวช.
ได้แก่ ผลงาน อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเยาวชนทุกทีมอีกครั้งนะคะ หลังจากนี้ทางสนช. จะช่วยผลักดันให้กับกลุ่มเยาวชนต่อไป เพื่อเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรุ่นเยาว์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดชิ้นงานสู่ธุรกิจนวัตกรรมได้จริงต่อไปในอนาคต

#STEM4INNOVATOR #TIA2017 #ต่อยอดความคิดชีวิตเปลี่ยน