ต่อยอดความคิด… ชีวิตเปลี่ยน

เวทีประกวดที่ตั้งใจพาทุกคนไปจนถึงฝั่งฝันผ่านกิจกรรมเข้มข้น ปลุกศักยภาพเพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรตลอดระยะเวลาโครงการ

What Will You Get

KNOWLEDGE

สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมผ่านกิจกรรมเข้าค่าย และการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดระยะเวลาโครงการ

REWARDS

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และการศึกษาดูงานต่างประเทศ

NETWORK & OPPORTUNITIES

สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต

TIA UPDATE